Shop


Unless stated all of the prints are on Munken Pure 240gsm and will be posted out flat in a board backed envelope. 

Thank you for your support! 
Dina Mimi - Companions 
A3 risograph of 35mm photograph taken on Mount of Olives, Jerusalem, Palestine, 2023 
240gsm Munken Pure 


For collection from Cardiff, Abergavenny or Swansea please select zero shipping. All other UK shipping is £2.50.

In solidarity with Palestinian artists and cultural organisations, we’re marking the beginning of a series of activities, developed in collaboration with ArcadeCampfa, madeinroath, Ways of Working & Sakiya.

We’re honoured to launch an artist print, Companions (2023) by Dina Mimi as an edition of 150 prints available to purchase via ArcadeCampfa’s online shop. Dina Mimi is an artist who lives and works between Jerusalem and Amsterdam. Her practice encompasses video, sound, performance and text and examines the body/space in Palestine. Companions reproduces a 35mm photograph taken by the artist on the Mount of Olives, Jerusalem, Palestine, featuring a shepherd with her sheep.

All proceeds raised from the sale of this edition will go to Sakiya, an arts organisation based in Ramallah, Palestine, grafting local agrarian traditions of self-sufficiency with contemporary art and ecological practices. Sakiya will distribute funds to the West Ramallah Cooperative, a collective of artists, farmers and landworkers.

As small arts organisations in Wales, we want to offer our support to Palestinian cultural peers facing censorship and withdrawal of funding – and to support ongoing anti-colonial land practices. We’ll be hosting a screening event in the new year, featuring film works located in Palestine and Wales, as the first of a series of dialogues. More information will be shared soon.

Mewn undod gydag artistiaid a sefydliadau celfyddydol Palesteina, dyma nodi dechrau cyfres o weithgareddau, wedi’u datblygu mewn cydweithrediad gyda ArcadeCampfa, madeinroath, Ways of Working & Sakiya.

Rydym yn falch i allu lansio print gan yr artist Dina Mimi, Companions (2023), fel rhediad o 150 o argraffiadau sydd ar gael i’w prynu drwy siop ar-lein ArcadeCampfa. Artist sy’n byw a gweithio rhwng Jerwsalem ac Amsterdam yw Dina Mimi. Mae ei hymarfer yn cwmpasu fideo, sain, perfformio a thestun ac yn archwilio’r corff/gofod ym Mhalesteina. Atgynhyrchiad o ffotograff a dynnwyd gan yr artist ar Fynydd Olewydd, Jerwsalem, Palesteina yw Companions, sy’n cynnwys bugeiles â’i defaid.

Bydd yr holl arian a wneir o werthiant y gyfres hon yn mynd at Sakiya, sefydliad celfyddydol yn Ramallah, Palesteina, sy’n asio traddodiadau amaethyddol hunan-gynhaliol lleol gyda chelf gyfoes ac arferion ecolegol. Bydd Sakiya yn dosbarthu arian i’r West Ramallah Cooperative, casgleb o artistiaid, ffermwyr a gweithwyr ar y tir.

Fel sefydliadau celfyddydol bychan yng Nghymru, rydym yn awyddus i gynnig ein cefnogaeth i’n cyfoedion celfyddydol ym Mhalesteina sy’n wynebu sensoriaeth a thynnu cyllid yn ôl – ac i gefnogi arferion gwrth-drefedigaethol parhaus ar y tir. Byddwn yn cynnal digwyddiad sgrinio ffilmiau yn y flwyddyn newydd, gan gynnwys ffilmiau wedi’u lleoli ym Mhalesteina a Chymru, i gychwyn cyfres o ddeialogau. Caiff rhagor o wybodaeth ei rannu cyn bo hir.

.......

The last posting day (guaranteed U.K. and Ireland only) will be Friday 15th December 2024. Prints can also be collected in person from Platfform 2, Abergavenny Station and Ways of Working, St Helen’s Road Swansea. Please note that you would like to collect in person when you order online.

Y diwrnod postio olaf (yn ddi-os ar gyfer y DU ac Iwerddon yn unig) fydd Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2024. Gellir casglu prints yn y cnawd hefyd o Blatfform 2, Gorsaf Y Fenni a Ways of Working, Ffordd San Helen Abertawe. Gofynnwn i chi nodi eich bod eisiau casglu yn hytrach na derbyn drwy’r post wrth archebu ar-lein os gwelwch yn dda.
Jessica Akerman, fluro pink & yellow Alice Banfield, red & blueAnna Barratt, teal & redBecca + Clare, black & redSomya Dhiman, blue & black
Freya Dooley, black & metallic goldEmma Edmondson, fluro pink & blackThomas Goddard, yellow & redSamuel Hasler, black & metalic gold on dark blue 120 gsm 


Gail Howard, teal & red

 

Deborah Aguirre Jones, teal & yellowDina Kelberman, red & blue

 

George Manson, teal & yellowCinzia Mutlgli, fluro pink & black

 

Sarah Roberts, fluro pinkAndre Stitt, black on two A4 120 gsm (various colours avilable, please email info@arcade-campfa.org for details or add to cart for random colour) 

 
Georgia Twigg, fluro pink & black

 

Ian Watson, metallic gold & redLu Williams, fluro pink & metallic gold