ArcadeCampfa is pleased to announce two online residency opportunities. We are inviting artists with an interest in showing or developing work for the online space to apply for residencies in Summer 2023 lasting two - four weeks.

These opportunities are open to people living and working in, or with a strong connection to Wales. We particularly welcome applications from people who face barriers to accessing the arts, through economic or social circumstances.

We also welcome applications from collaborations, please send us a single application outlining your interest.

Previous residencies have included film, performance illustration, live streaming - anything that works within an online context. We also welcome experimental pieces or work in progress.

We offer a fee of £500, technical and marketing support.

︎ To apply please follow this link.

The deadline is 24 May 2023.


 Mae ArcadeCampfa yn falch o gyflwyno dau gyfle preswyl ar-lein . ‘Dyn ni’n gwahodd artistiaid gyda diddordeb mewn dangos neu ddatblygu gwaith ar gyfery gofod ar-lein i ymgeisio ar gyfer y preswyliadau yn ystod haf 2023 fydd yn para pythefnos – pedair wythnos.

Mae’r cyfleoedd hyn yn agored i bobl sy’n byw neu sydd â chysylltiad cryf â Chymru. Rydym yn estyn croeso arbennig i’r rheiny sy’n wynebu rhwystrau mynediad i’r celfyddydau o ganlyniad i sefyllfaoedd economeg neu gymdeithasol.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan gydweithrediadau. Anfonwch un cais yn amlinellu eich diddordeb.

Bu preswyliadau'r gorffennol yn cynnwys ffilm, perfformiad, darlunio, ffrydio byw – unrhyw beth sy’n gweithio â chyd-destun ar-lein. ‘Dyn ni hefyd yn croesawu darnau arbrofol neu waith ar y gweill.

Rydym yn cynnig ffi o £500, cymorth technegol a marchnata.

︎ I ymgeisio dilynwch y ddolen yma os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau yw 24 o Fai 2023.