Afoniaeth ︎

Tu ôl i’r tai a’r ffactri ffensiau yn Cefn-Coed-y-Cymer, llifau’r afon Tâf Fechan ar
hyd eu taith i gwrdd â’r Tâf Fawr.
Cerddaf yma i ddarganfod yr awyr iach a chymryd seibiant o brysurdeb bywyd.

Eisteddaf wrth ymyl yr afon a sylwaf ar y dŵr yn poeri a glafoerio a llyfu’r creigiau swmpus.

Daw cryfder y dŵr o lawiad stormus diweddar.

Gwelaf bersonoliaeth yr afon, yr emosiwn a’u hiaith. Meddyliaf am y creigiau bach a throellai o dan yr arwyneb, fel llythrennau anodd sy’n ail-fowldio i eirfa lyfn.

Oes modd cyfieithu afon?

cymer // confuence // ymuno // merge // cyffordd // junction // llifo // flow // river // afon // mwmian // mumbling //


s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s Dilyn taith y sybrydion tuag at y cymer               SSSSSSS                   Dilyn taith y sybrydion tuag at y cymer          ......... S S S S      S    S   SS S  S S  S

S      S    S S  S  S       S     S

S S      S S S S S S       S     S   SL L Y F U   A   L L A P I O           L L Y F U    A    L L A P I O        L L Y F U   A    L L A P I O         L L Y F U     A    

L L L L Y F U U    A A       L L A A A P  I O O O    O