2015

ArcadeCardiff 14.1.15 - 24.1.15
Submersion/Ymdrochi - Hannah M Morris and/ac Owain Griffiths

Painter-printmaker Hannah M Morris and musician Owain Griffiths collaborate in a cross-media exploration of memory and experience. Over two weeks they will transform Arcadecardiff, recreating their experiences of an isolated, windswept week camped high in the Berwyn Mountains. They aim to communicate the feeling of submersion within that environment, using ink, film, music and photography.

****      

Peintiwr-Gwneuthurwr print Hannah M Morris a’r cerddor Owain Griffiths yn cydweithio mewn archwiliad traws-gyfrwng o gof a phrofiad. Dros bythefnos byddant yn trawsnewid Arcadecardiff , ail-greu eu profiadau o wythnos ynysedig , hegar wedi ei gwersyllu yn uchel yn Mynyddoedd y Berwyn. Eu nod yw cyfleu y teimlad o ymdrochi  o fewn yr amgylchedd hwnnw , gan ddefnyddio inc , ffilm , cerddoriaeth a ffotograffiaeth .

︎ hannahmmorris.weebly.com